آزادسازی نوار سبز حاشیه خیابان سید گلسرخ

آزادسازی نوار سبز حاشیه خیابان سید گلسرخ

به گزارش روابط عمومی منطقه بافت تاریخی شهرداری یزد،  مسئول واحد املاک منطقه گفت: نوار سبز حاشیه خیابان سیدگلسرخ تملک وآزادسازی شد.

 سجادی نسب ضمن اعلام این خبر افزود: جهت آزادسازی و تملک پلاک های آزادسازی بالغ بر 3 میلیارد ریال هزینه شده است.

آدرس کوتاه :