گزارش عملكرد خدمات شهري منطقه يك در شهريور 95

گزارش عملكرد خدمات شهري منطقه يك در شهريور 95

به گزارش روابط عمومي منطقه يك ، با توجه به نزديك شدن فصل بازگشايي مدارس ، واحد خدمات شهري منطقه ، طبق سنوات گذشته اقدام به شستشوي ايستگاههاي اتوبوس ، المانهاي شهري و معابر منتهي به مدارس و دانشگاهها نموده است .

محمد جعفر رضا نژاد مسئول خدمات شهري منطقه دراين خصوص گفت : از تاريخ پانزدهم شهريور ماه ، خدمات منطقه يك عمليات برداشت خاك هاي بلاصاحب و نظافت و شستشوي معابر و المانها و ايستگاههاي اتوبوس را به طور شبانه روزي آغاز و تا پايان شهريور ماه نيز ادامه دارد تا انشاء‌ا... دانش آموزان براي شروع سال تحصيلي در حال و هواي پائيزي شاهد شهري پاكيزه و تميز باشند و شهرداري منطقه نيز هم در آن سهيم باشد .