گزارش تصویری روز هوای پاک


مراسم روز هوای پاک صبح روز پنج شنبه مورخ 29/10/91 با حضور مدیر منطقه یک آقای مهندس کشفی ، مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک آقای صابری

و چند تن از مربیان و نوآموزان پیش دبستانی فرزانگان در شهرداری منطقه یک (پارک غدیر) برگزار شد.

گزارش تصویری روز هوای پاک