گزارش تصویری اولین دوره مسابقات درون پارکی تنیس رو ی میز شهرستان یزد(پارک غدیر)

همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر برگزار گردید.