پیاده رو سازی فاز دوم بلوارشهید پاکنژاد

پیاده رو سازی فاز دوم بلوارشهید پاکنژاد

به گزارش روابط عمومی  منطقه یک ، عملیات پیاده رو سازی فاز دوم باند جنوبی بلوار شهید پاکنژاد ، حد فاصل سه راه حکیمیان و میدان معلم شروع شد .

    کاظم علیخانی مدیر واحد عمران منطقه در این خصوص اظهار داشت ، این پروژه با اعتباری نزدیک به 1 میلیارد و 300 میلیون ریال و از ردیف پیاده رو سازی ها ، آغاز به کار نموده است . هدف از اجرای این پروژه برچیدن سنگ جدول های فرسوده و کف فرشهای قدیمی در طول مسیر و اجرای موزائیک فرش  ،  مناسب  سازی مسیر معلولین و همچنین یکپارچه سازی باغچه های مسیر درجهت سهولت آبیاری و نگهداری درختان و بهبود فضای سبز می باشد .

     لازم به ذکر است پیاده روسازی فاز یک باند شمالی مسیر بلوار پاکنژاد ( حدفاصل میدان معلم  - سه راه حکیمیان ) یک ماه پیش آغاز و هم اکنون در مراحل نهایی و اتمام کار می باشد .