پيشرفت فعاليتهاي عمراني در پارك محمودآباد

پيشرفت فعاليتهاي عمراني در پارك محمودآباد

روابط عمومي شهرداري منطقه يك ا اختصاص مبلغ 800 میلیون ريال جهت تکميل فاز 2 پارك محمودآباد كه در حاشيه خيابان انقلاب روبروي خانه كارگر بنا شده است خبر داد. اين پارك كه به مساحت 4000 مترمربع ساخته شده است شامل زمين واليبال ساحلي، زمين فوتبال ساحلي و پيش بيني انواع وسايل ورزشي نيز شده است.

مهندس كشفي مدير منطقه يك در جلسه اي كه به همين منظور برگزار شده بود پيمانكار را موظف به تسريع و به اتمام رساندن پروژه مذكور دانست.

شايان ذكر است با پيگيري مهندس ميرباقري رئيس اداره فني و عمراني منطقه مقرر گرديد سازمان رفاهي و تفريحي نسبت به روشنايي پارك مذكور اقدام مناسبي انجام دهد.