پلمپ دو واحد تجاري در بلوار جمهوري و بلوارشهيد پاكنژاد

پلمپ دو واحد تجاري در بلوار جمهوري و بلوارشهيد پاكنژاد

به گزارش روابط عمومي منطقه يك و  به نقل از ميثم طالبي مسئول اجرائيات منطقه در راستاي برخورد با تخلفات ساختماني و ساخت و ساز غيرمجاز با اخذ حكم از مراجع قضايي و همكاري اجراي احكام و نيروي انتظامي نسبت به پلمپ دو مورد ساختمان واقعدر بلوار جمهوري و بلوار پاكنژاد روبروي فروشگاه كارمندان دولت اقدام  گرديد .

وي خاطرنشان ساخت با هرگونه ساخت و ساز مغاير با ضوابط و مقررات شهرسازي بطور قاطع برخورد و ضمن معرفي به مراجع ذيصلاح و با اخذ حكم قانوني نسبت به پلمپ واحدهاي غيرمجاز اقدام لازم صورت خواهد گرفت .