پاکسازی کوچه هفتادویکم خیابان انقلاب و حذف ایستگاه ثابت پسماند

پاکسازی کوچه هفتادویکم خیابان انقلاب و حذف ایستگاه ثابت پسماند

به گزارش روابط عمومی منطقه یک،کوچه هفتاد و یکم خیابان انقلاب توسط واحد خدمات شهری منطقه با همکاری شرکت سامانده کویر از وجود پسماند و خاک و نخاله های ساختمانی پاکسازی گردید.

مهندس سعید پاک سرشت مسئول خدمات منطقه یک ضمن بیان این مطلب اضافه نمود با تلاشهای شبانه روزی کارگران زحمتکش شرکت مذکور،شاهد حذف ایستگاه ثابت پسماند در آن کوچه شدیم که این موضوع علاوه بر جلوگیری از آلودگی های محیط زیستی موجب زیبایی چهره شهرمان شده است.

وی در ادامه ضمن تشکر و قدردانی از همکاری شهروندان در حذف ایستگاههای ثابت پسماند در معابر اصلی مجدداً از شهروندان عزیز تقاضا نمود از انتقال پسماند و خاک و نخاله به معابر اصلی بپرهیزند که در صورت رعایت این مهم موجب تحقق یافتن شعار شهر خوب یافتنی نیست بلکه ساختنی است می گردد.