پاكسازي ضلع شمالي بوستان اصلاني

پاكسازي ضلع شمالي بوستان اصلاني

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه يك ، ضلع شمالي بوستان اصلاني توسط واحد خدمات شهري منطقه از وجود زباله ها و نخاله هاي ساختماني پاك سازي گرديد.

مهندس سعيد پاك سرشت مسئول خدمات شهري منطقه يك ضمن بيان اين مطلب افزود در هر ناحيه اي كه شهروندان با برنامه هاي خدماتي شهرداري هماهنگ بوده و زباله هاي خود را در كيسه مخصوص و درب منزل خود قرار دهند، فرآيند جمع آوري و پاك سازي محلات به نحو مطلوب تري انجام خواهد شد. وي ضمن تشكر از اهالي محدوده بلوار امام حسين (ع) امامشهر خاطر نشان ساخت ريختن زباله هاي خانگي در معابر عمومي نه تنها سيماي شهر را زشت جلوه ميدهد بلكه باعث ايجاد آلودگي محيط زيست ميگردد.

شهروند عزيز: شهر خوب يافتني نيست بلكه ساختني است.