نظافت آب انبار جنت آباد توسط شهرداری منطقه یک انجام شد...

نظافت آب انبار جنت آباد توسط شهرداری منطقه یک انجام شد...


با توجه به درخواست های مکرر اهالی جنت آباد

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک و با توجه به مراجعه نمایندگان محله جنت آباد واقع در بلوار نواب صفوی درخصوص نظافت و پاکسازی زمین های افتاده کنار حسینیه محل و نیز وضعیت نامناسب آب انبار قدیمی و تاریخی جنت آباد، نظافت و پاکسازی محل در دستور کار قرار گرفت.جعفر رضانژاد مسئول واحد خدمات شهری منطقه یک ضمن اعلام این خبر از بسیج کلیه امکانات جهت پاکسازی محل خبر داد و خاطر نشان ساخت تا 24 ساعت آینده کلیه موارد ذکر شده پاکسازی خواهد شد.