مشاركت در امور شهري

مشاركت در امور شهري

اگر شما شهردار منطقه یک بودید، چه می کردید؟ حداقل سه و حداکثر ده اولویت کاری خود را ارسال نمایید.

به نظرات برتر از طرف شهردار منطقه يك، جوايز نفيسي اعطا مي گردد.

 

لطفاً جهت مشارکت در این موضوع، اینجا را کلیک کنید.