كاشت نهال در پارك غدير يادبود پيش كسوتان عرصه فرهنگ و هنر

كاشت نهال در پارك غدير يادبود پيش كسوتان عرصه فرهنگ و هنر

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه يك و همزمان با گراميداشت روز درختكاري ، گروهي از پيشكسوتان عرصه فرهنگ و هنر به همراه مدير كل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي و تني چند از اعضاي شوراي اسلامي شهر با كاشت نهال در پارك غدير اين روز را گرامي داشتند .

  دراين برنامه مهندس كشفي مدير منطقه يك ضمن خوش آمدگوئي به افراد حاضر ، كاشت درخت و نگهداري از آن را سنت حسنه اي اعلام نمود كه در دين مبين اسلام نيز بارها به اين مسئله اشاره گرديده است . وي ضمن تشكر از مهندس عظيمي زاده شهردار يزد و مهندس غياثي مدير كل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي ، پيشنهاد برگزاري چنين جلسه اي كه به ياد پيشكسوتان و با دست خودشان در اين پارك نهال بكارند از مهندس صفدر پور مديرعامل سازمان پاركها و فضاي سبز و كارشناسان آن سازمان تقدير و تشكر نمود .

خاطر نشان مي سازد مقرر شد در مكان كاشت درخت با نصب تابلو اين حركت زيبا ثبت گردد .