قدرداني اهالي خيابان بهار آزادي ، خيابان عفت و ... از شهردار و مدير منطقه يك يزد

قدرداني اهالي خيابان بهار آزادي ، خيابان عفت و ... از شهردار و مدير منطقه يك يزد

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه يك ، اهالي خيابان بهار آزادي ، خيابان عفت ، محله كسنويه و دانش پايه با نصب بنر از تصميمات و اقدامات اخير شهرداري يزد در خصوص اتمام فعاليتهاي عمراني در سطح  منطقه خود تشكر و قدرداني نمودند .

  رئيس اداره روابط عمومي منطقه ضمن اعلام اين خبر افزود درجلسه اي كه به همين منظور در دفتر كار مهندس كشفي مدير منطقه يك تشكيل شد وي ضمن خير مقدم به شهروندان قدر شناس خيابانهاي مذكور افزود نگاه عدالت محور در توزيع عادلانه بودجه تخصيصي عمراني منطقه از تاكيدات مهندس عظيمي زاده شهردار محترم يزد است كه دراين مناطق با پيگيري اهالي به اتمام رسيده است .

 شايان ذكر است شهرداري منطقه يك در سالهاي گذشته نيز نسبت به زيرسازي ، آسفالت ،ايجاد پاركينگهاي درون محله اي و بازپيرائي پاركها در محلات مختلف شهر اقدامات مؤثري انجام داده است .