ضیافت افطاری و تکریم کارگران خدمات شهری منطقه یک

ضیافت افطاری و تکریم کارگران خدمات شهری منطقه یک

به گزارش روابط عمومی و به نقل از میثم طالبی معاونت خدمات شهری منطقه یک ، طی مراسمی در  شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان مصادف با  شب قدر از پرسنل و کارگران خدمات شهری منطقه یک تجلیل و پذیرایی شد .

در این مراسم که مهندس سلمانی مدیر منطقه و مهندس صالحیان معاونت خدمات شهری شهرداری یزد  و جمعی از مدیران شهرداری حضور داشتند ضمن خیر مقدم وخوش آمد گوئی به حاضرین از این قشر زحمتکش و گمنام جامعه تقدیر و تشکر بعمل آوردند .