شروع مجدد کلاس دین و زندگی با موضوعات اجتماعی و قرآنی...

با توجه به استقبال همکاران منطقه

به نقل از روابط عمومی منطقه یک کلاسهای دین و زندگی با موضوعات قرآنی و اجتماعی و اخلاق در محیط کار مجدداً در منطقه یک تشکیل گردید..حمید میرقلی مسئول روابط عمومی شهرداری و دبیر برگزاری جلسات منطقه یک از استقبال خوب همکاران منطقه در حضور فعال این کلاس خبر داد و خاطر نشان ساخت با تدبیر مهندس کشفی مدیر منطقه یک شهرداری یزد و هماهنگی ستاد امر به معروف و نهی از منکر و شورای پایگاه بسیج منطقه فعالیتهای فرهنگی و مذهبی در سال گذشته در اکثر اعیاد و مناسبتها برگزار گردیده است.