شروع بکار زیرسازی و آسفالت و نصب سنگ جدول خیابان آرمان

شروع بکار زیرسازی و آسفالت و نصب سنگ جدول خیابان آرمان

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک کار نصب سنگ جدول و زیرسازی آسفالت خیابان آرمان منشعب از میدان آرمان آغاز گردید.

مهندس سیدمهدی میرباقری رئیس اداره فنی و عمرانی منطقه ضمن تشکر از پیگیری های مدیر منطقه از پایدار نمودن کد اعتباری پروژه مذکور،درخواست مجدد مبلغ 2.500.000.000 ريال جهت تکمیل این پروژه نمود.

خاطر نشان می سازد در صورت همکاری اداره راه آهن با شهرداری یزد در خصوص اجرای پل زیرگذر آرمان درخواست چندین ساله اهالی تحقق خواهد یافت.