ساماندهی بلوار فقیه خراسانی ( ورودی شمالی شهر )

ساماندهی بلوار فقیه خراسانی ( ورودی شمالی شهر )

به گزارش روابط عمومی و به نقل از میثم طالبی معاونت خدمات شهری منطقه یک ، ساماندهی بلوار فقیه خراسانی در دستور کار منطقه قرار گرفت .

  وی خاطر نشان ساخت حسب دستور شهردار محترم یزد و پیگیری های مدیرمحترم منطقه مبنی بر پاکسازی و زیباسازی ورودی شمالی شهر با توجه به نزدیک شدن به پایان سال و شروع سال جدید و اهمیت موضوع در اولویت کاری قرار گرفته که عملیات ساماندهی شامل مرمت و رنگ آمیزی  سنگ جداول ، جمع آوری خاک و نخاله های دپو شده کنار بلوار و ...  بوده  که  با همکاری سازمان های محترم مدیریت پسماند  و سیما و منظر و فضای سبز شهرداری در حال انجام میباشد .