روکش آسفالت خیابان جمال زاده و کوجه های اطراف آن در دستور کار منطقه یک قرار گرفت...

پس از سالها انتظار وپیگیریهای مکرر اهالی خیابان جمال زاده

به نقل از روابط عمومی منطقه یک روکش آسفالت خیابان جمال زاده و کوچه های اطراف آن که مساحتی بالغ بر 12 هزار مترمربع است آغاز شد. مهندس میرباقری رئیس اداره عمران شهرداری منطقه یک در بازدیدی که به همین منظور به اتفاق مدیر و کارشناسان شهرداری منطقه از این خیابان انجام دادند گزارشی از چگونگی اولویت پروژه روکش آسفالت منطقه یک ارائه نمود و خاطر نشان ساخت در سال جاری و براساس اولویت های از پیش تعیین شده، معابر اصلی و خیابانهای پر تردد منشعب شده از آن روکش آسفالت خواهند شد. مهندس کشفی مدیر محترم منطقه یک ضمن تشکر از پیگیریهای مجدانه اداره عمران منطقه از تلاش و همت واحدهای مختلف شهرداری خصوصاً خدمات شهری و واحد اجرائیات در کمک به تسریع انجام این پروژه خاطر نشان ساخت اولویت روکش آسفالت از مناطق کمتر توسعه یافته آغاز گردد.شایان ذکر است شهرداری منطقه یک از ابتدای سال جاری تاکنون 25 هزار مترمربع زیرسازی و 75 هزار مترمربع آسفالت انجام داده است.خیابان جمال زاده بلوار شهید مدنی به خیابان امام خمینی وصل می نماید.