رفع تجاوز به حريم ملك شهرداري يزد

رفع تجاوز به حريم ملك شهرداري يزد

به گزارش روابط عمومي منطقه يك ، در راستاي طرح برخورد با ساخت و سازهاي غيرمجاز و تجاوز به حريم گذرها و معابر عمومي ، از ايجاد درب بر روي پاركينگ شهرداري پس از انجام مراحل قانوني توسط واحد اجرائيات منطقه جلوگيري و اقدام قانوني بعمل آمد .

به نقل ازميثم ساكي مسئول واحد اجراي احكام منطقه ، در سال جاري چندين مورد تخريب بر اساس آراء صادره كميسيون ماده صد در سطح منطقه انجام گرديده است كه مورد مذكور نيز با عنايت به تجاوز به حريم پاركينگ شهرداري پس از طي مراحل قانوني  اقدام لازم بعمل آمد.