رعایت الگوی ساخت در بافت فرسوده

رعایت الگوی ساخت در بافت فرسوده


رعایت الگوی ساخت در بافت فرسوده

در دیدار مدیر منطقه یک با مدیر عامل شرکت مسکن سازان استان یزد، رعایت الگوی ساخت در بافت های فرسوده مورد تأیید قرار گرفت. در این جلسه مهندس  فروغی نسب ضمن خوش آمدگوئی به حاضرین در جلسه از پیگیری امور مربوط به ساخت و ساز در بافت های قدیم اشاره نمود و خاطر نشان  ساخت، توجه ویژه با بافت های فرسوده و بازگشت ساکنان آنها به محلات خودشان با رعایت الگوی ساخت و اصلاح مسیرهای رفت و آمد جان دوباره ای به محلات قدیم و بافت های فرسوده داده خواهد شد.

مهندس کشفی مدیر منطقه یک ضمن تشکر از شرکت مسکن سازان با شهرداری یزد درخصوص اجرای این طرح در بافت فرسوده منطقه یک قول مساعدت و همکاری داد.

شایان ذکر است در این دیدار معاون عمران منطقه یک و رئیس املاک نظراتی پیرامون اصلاح ساختار بافت فرسوده در محلاتی که توان سرمایه گذاری در آنها وجود داشته باشد، بیان نمودند.