رعايت حقوق شهروندي از مدرسه تا شهر

رعايت حقوق شهروندي از مدرسه تا شهر

به گزارش  روابط عمومي منطقه يك، در بازديدي كه مديرمنطقه يك و هيئت همراه در دبيرستان امام صادق (ع) واقعدر بلوار دولت آباد انجام داد به رعايت حقوق شهروندي از مدرسه تا شهر تاكيد نمود . مهندس كشفي مدير منطقه يك كه در جمع دانش آموزان اين دبيرستان به ايراد سخن پرداخت ضمن تشكر از همكاري انجمن اولياء و مربيان اين مدرسه و مديريت دلسوزي كه در اين دبيرستان حاكم است و باعث پيشرفت تربيتي و اخلاقي اين مكان گرديده است از هوشمند سازي كلاسهاي درس دبيرستان امام صادق بازديد و براي توفيق دانش آموزان در كسب رتبه هاي برتر كنكور از خداوند بزرگ مسئلت داشت .

شايان ذكر است دراين بازديد مقرر شد فضاي بيروني دبيرستان كه مجاور رودخانه ميباشد بازپيرائي و نسبت به رنگ آميري آن اقدام مناسبي از طرف منطقه يك بعمل آيد .