دیدارفرمانده حوزه مقاومت بسیج فتح شهرستان یزد با مدیرمنطقه یک به مناسبت روزشهرداریها ودهیاریها

دیدارفرمانده حوزه مقاومت بسیج فتح شهرستان یزد با مدیرمنطقه یک به مناسبت روزشهرداریها ودهیاریها


دیدارفرمانده حوزه مقاومت بسیج فتح شهرستان یزد با مدیرمنطقه یک به مناسبت روزشهرداریها ودهیاریها

به گزارش روابط عمومی منطقه یک :جناب سروان بابایی زاده فرمانده حوزه  مقاومت بسیج فتح شهرستان یزدبا جمعی ازهمراهان با مدیر منطقه یک به مناسبت روز شهرداریها به دیدارو تبادل نظر پرداختند.

حمید دهقان بنادکی مدیر منطقه یک ضمن خوش آمدگویی.افزود هدف از نامگذاری این روز به عنوان روز شهرداری ها آشنایی شهروندان از عملکرد وخدمات شهرداریها درراستای آشنایی با برنامه های کشور است ونقش شهرداری درتوسعه و آبادانی شهرهابه عنوان نهاد مردمی مهم واثر گذار است.

جناب سروان بابایی زاده :این روز را فرصتی برای قدردانی از زحمات شبانه روزی نیروهای زحمتکش شهرداری دانست.وی با تبریک این روز ،از تلاشهای شهردار محترم یزد و مدیر منطقه یک صمیمانه تقدیر وتشکر کرد.

دراین دیدار طرفین  به همکاری وتعامل هرچه بیشتردرراستای برگزاری همایشهاوبرنامه های فرهنگی وبصیرتی درسطح منطقه با هدف کاهش معظلات وآسیب های اجتماعی در جهت رفاه و آسایش شهروندان به بحث و تبادل نظر پرداختند.