ديدار مدير منطقه يك با مدير عامل بانك مسكن استان يزد

ديدار مدير منطقه يك با مدير عامل بانك مسكن استان يزد

به گزارش روابط عمومي منطقه يك ، مهندس كشفي مدير منطقه درجلسه اي كه به منظور بررسي مشكلات و ايجاد تعامل بين شهرداري و بانك مسكن با حضور مدير كل بانك مسكن استان يزد برگزار شد ،  ضمن خير مقدم به آقاي مهندس خطيب زاده مدير عامل بانك مسكن ايجاد تعامل و همكاري اين دو نهاد را در جهت بهبود كيفيت ساخت و ساز و تكريم ارباب رجوع در مراجعه به شهرداري و بانك مسكن دانست .

مهندس خطيب زاده مديرعامل بانك مسكن استان يزد كه جديداً فعاليت خود را آغاز نموده است ، ضمن خير مقدم به حاضرين با بيان برخي از مشكلات بانكها و شهرداريها ، رفع موانع را تسريع در ايجاد همكاري متقابل و ارائه خدمات مطلوبتر و سريعتر به شهروندان گرامي عنوان كرد و افزود تداوم اينگونه جلسات با بحث ها و بيان نظرات كارشناسي گره گشاي امورات خواهد بود .