ديداركاركنان شهرداري منطقه يك با معاون برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني شهرداري يزد

ديداركاركنان شهرداري منطقه يك با معاون برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني شهرداري يزد

به گزارش روابط عمومي منطقه يك ، مهندس فعالي معاون برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني به همراه كارشناسان حوزه برنامه ريزي و مديرسرمايه انساني  ديداري صميمانه و دوستانه با پرسنل منطقه يك داشتند .

ابتدا مهندس سلماني مدير منطقه ضمن خوش آمد گويي  به ايراد سخناني كوتاه پرداخته سپس  پرسنل منطقه با بيان نقطه نظرات ، مشكلات و ديدگاههاي خود خواستار رسيدگي به مسائل مرتبط با آن حوزه شدند.

در اين ديدار مهندس فعالي در پاسخ به  درخواستهاي كاركنان منطقه درخصوص رفاهيات و افزايش سطح حقوق پرسنل كه مد نظر دكتر جمالي نژاد نيز مي باشد بياناتي ايراد نموده و تا كيد داشتند در خصوص زمينه هاي اداري ، پرسنلي ، رفاهي و مالي برنامه ريزي هايي صورت گرفته و در دست اقدام ميباشد كه در آينده نزديك اجرايي خواهد شد .