خلع يد از املاك شهرداري واقعدر بلوار شهيد عابدي كوچه 19

خلع يد از املاك شهرداري واقعدر بلوار شهيد عابدي كوچه 19

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه يك ، عمليات خلع يد از زمين متعلق به شهرداري يزد انجام گرديد.

مهندس كشفي مدير منطقه يك شهرداري يزد كه در انجام اين عمليات آزادسازي حضور داشت ضمن تشكر از اقدام به موقع و همه جانبه همكاران خود در منطقه و صدور دستور قضايي و نيز پيگيري شهردار محترم ، رفع تصرف از زمين شهرداري را اعلام نمود و خاطر نشان ساخت با توجه به پيگيري هاي انجام شده ونيز موارد مشابه ، در آينده اي نزديك از ديگر پلاكات شهرداري كه درسالهاي گذشته مورد تعرض قرار گرفته است ، رفع تصرف بعمل خواهد آمد .

خاطر نشان مي سازد زمين مذكور به مساحت 3100 مترمربع كه در منطقه بلوار شهيد عابدي از سال 84 در تملك شهرداري قرار گرفته بود كه با آزاد سازي و رفع تصرف صورت گرفته ، ملك مذكور جهت ايجاد فضاي سبز و خدمات شهري به سازمان سيما ، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري يزد تحويل گرديد .