حمید میرقلی به عنوان سرپرست امور اداری معرفی گردید...

در جلسه شورای اداری منطقه یک

 به گزارش روابط عمومی منطقه یک در این جلسه حمید میرقلی با حفظ پست سازمانی به سمت سرپرست امور اداری منطقه یک منصوب گردید.مهندس کشفی مدیر منطقه یک ضمن تشکر از حاضرین در جلسه و تبریک هفته دفاع مقدس با یادآوری خاطراتی از دلاوریها و از خود گذشتگیهای بسیجیان مخلص و رزمندگان دلیر جبهه های جنگ خاطر نشان ساخت اکنون هم باید با آمادگی کامل در حفظ آرمانهای انقلاب کوشا باشیم.در ادامه جلسه هریک از مسئولین واحدها گزارشی از عملکرد سه ماهه اخیر را ارائه نموده و مقرر گردید در جهت تکریم ارباب رجوع کما فی سابق دوشنبه های هر هفته از ساعت  15 الی 17 تمامی واحدها جوابگوی مراجعه کنندگان عزیز باشند.