حضور معاونت شهرسازي شهرداري و مديران مناطق در شهرداري منطقه يك

حضور معاونت شهرسازي شهرداري و مديران مناطق در شهرداري منطقه يك

به نقل از روابط عمومي شهرداري منطقه يك ، معاونت شهرسازي شهرداري يزد به اتفاق مديران منطقه دو و سه ، مدير ناحيه تاريخي و ناحيه يك منطقه سه جهت بررسي مسائل و مشكلات جاري امور شهرسازي در منطقه يك حضور يافتند .

 سيد ابوالفضل كشفي مدير منطقه يك ضمن خيرمقدم به حضار ، برگزاري اينگونه جلسات را در جهت تسهيل در روند پاسخگوئي به مراجعه كنندگان شهرداري و نيز تكريم ارباب رجوع مثبت ارزيابي نمود و خواستار تعيين تكليف بعضي از مسائل شهرسازي در سطح مناطق گرديد . در ادامه هريك از مديران مناطق نسبت به بيان پيشنهادات خود در جهت رفع مسائل كلي مرتبط با حوزه شهرسازي پرداختند . همچنين در اين جلسه مهندس فعالي معاونت شهرسازي شهرداري يزد ضمن اعلام قول مساعد در جهت رفع مشكلات مطرح شده اظهار داشت تقويت توان شهرداريهاي مناطق در خصوص ايجاد فضاي مناسب در جهت روان سازي صدور پروانه ساختمان و جوابگوئي به مراجعه كنندگان نقش بسزائي خواهد داشت .

ضمناً مقرر شد اين جلسات بصورت ماهانه در مناطق ديگر نيز تشكيل گردد .