حضور مسئولین دفاتر کارگزاری شهرداری یزد در منطقه یک

حضور مسئولین دفاتر کارگزاری شهرداری یزد در منطقه یک

به گزارش روابط عمومی منطقه یک و با توجه به هماهنگی قبلی ، جلسه ای به منظور بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل فنی و شهرسازی با حضور معاون منطقه یک، رئیس واحد فنی و شهرسازی و کارشناسان فنی شهرداری و مسئولین دفاتر کارگزاری شهرداری یزددر منطقه یک تشکیل گردید. مهندس کشفی ضمن خوش آمدگوئی به مدعوین حاضر در جلسه مهمترین تصمیم شهرداری در گذشته را موافقت با ایجاد دفاتر کارگزاری در جهت تسریع در امور مراجعه کنندگان به شهرداری دانست و از نقش دفاتر بعنوان تحقق شعار کاهش تصدی گری و افزایش سیاست کاری یاد کرد و خاطر نشان ساخت در سال جدید دقت کافی کارشناسان دفاتر و بررسی دقیق سوابق پرونده های رسیدگی شده توسط آنها و حفظ و صیانت از اطلاعات املاک و پرونده های آنها ز خواسته های شهرداری می باشد .

خاطر نشان می سازد 6 دفتر کارگزاری در سطح شهر یزد و تحت نظر شهرداری به درخواستهای مربوطه پاسخگو میباشند.