حضور مدير منطقه يك در مراسم ويژه عاشورايي كودكان در پارك غدير

حضور مدير منطقه يك در مراسم ويژه عاشورايي كودكان در پارك غدير

به گزار ش روابط عمومي منطقه يك و همزمان با روز جهاني كودك و هماهنگي قبلي ، مدير منطقه يك در اين مراسم ويژه شركت نمود . وي ضمن تشكر و قدرداني از مسئولان برگزار كننده ، از پارك غدير بعنوان يكي از بزرگترين پاركهاي منطقه نام برد كه با توجه به بازپيرائي هايي كه در سال گذشته دراين پارك انجام شده بعنوان بهترين مكان جهت برگزاري اين چنين مراسم بزرگ و معنوي استفاده نمود .

شايان ذكر است به غير از سازمانهاي برگزار كننده مراسم ، شهرداري منطقه يك ، سازمان فرهنگي و ورزشي و سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري يزد نيز در برگزاري با شكوه تر اين مراسم نيز همكاري داشتند .