حصارکشی اراضی فاقد حصار در منطقه یک

حصارکشی اراضی فاقد حصار در منطقه یک

به گزارش روابط عمومی منطقه یک ، بلوار فقیه خراسانی و بلوار جمهوری به طول تقریبی 400 متر حصار کشی شد .

میثم طالبی معاون خدمات شهری منطقه ضمن اعلام این خبر افزود در راستای زیباسازی و ساماندهی اراضی فاقد حصار پس از طی مراحل قانونی نسبت به حصارکشی اقدام  گردیده است .

مهندس سلمانی مدیر منطقه ضمن تقدیر و تشکر از کلیه عوامل اجرایی با توجه به تاکید شهردار محترم یزد از شهروندان درخواست نمود تا با مراجعه به شهرداری و اخذ مجوزات لازم نسبت به حصارکشی اراضی خود اقدام نمایند .