جمع آوري نخاله هاي بلا صاحب در سطح منطقه يك

جمع آوري نخاله هاي بلا صاحب در سطح منطقه يك

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه يك و به نقل از جعفر رضان‍‍ژاد مسئول واحد خدمات شهري منطقه يك، نخاله هاي بلاصاحب و دپو هاي آن كه از لحاظ سيما و منظر شهري و نيز به جهت مسايل بهداشتي خطر آفرين گرديده بودند جمع آوري گرديد.در بازديدي كه به همين منظور مهندس كشفي از مناطقي كه مورد شكايت شهروندان و مراجعه آنها به شهرداري گرديده بود ، انجام شد  وي ضمن تشكر از زحمات شبانه روزي پرسنل واحد خدمات شهري منطقه و نيز شركت هاي خدماتي كه در جهت زيبايي ،  بهداشت و  پاكيزگي شهر تلاش مي نمايند دقت نظر،انضباط كاري و حضور 24 ساعته در جوابگويي به مسائل و مشكلات خدمات شهري را متذكر گرديد و در جهت بهبود وضعيت دپوهاي زباله دربعضي ازنواحي شهر( امام شهر،محدوده ميدان حج)خواستار برخورد جدي با متخلفاني شد كه رعايت حقوق شهروندي را نمي نمايند.