جلسه هم اندیشی رئیس واعضای کانون مداحان یزد بامدیرمنطقه یک


باحضوررئیس واعضای کانون مداحان یزد جلسه ای درروزپنج شنبه 5/5/91 راس ساعت9صبح باحضورمدیرمنطقه یک تشکیل وپیرامون مباحث ذیل تبادل نظرگردید.

درابتدامهندس کشفی مدیرمنطقه باخواندن قطعه شعری در وصف حال مظلومیت حضرت اباعبدالله الحسین(ع)جلسه راشروع وپس ازفعالیت های منسجم وپرشورمداحان اهل بیت درسطح استان تقدیروتشکرنمود.

درادامه آقای آبیاری ریاست کانون مداحان یزدازمدیروپرسنل منطقه دربرگزاری مراسمهای عزاداری تشکرنمودودرخصوص فعالیتهای این کانون بااشاره به سخنان مقام معظم رهبری درموردمداحی وچگونگی تشکیل شدن وظرفیتهاوپتانسیل کانونهای مداحی توضیحاتی ایرادنمودودرخواست همکاری منطقه یک بااین کانون درزمینه های اطلاع رسانی ،حمل ونقل وسایرخدماتی که دراختیارشهرداری می باشدنمود.

مهندس کشفی درخصوص درخواست های مطرح شده پس ازارائه طریق وطی سلسله مراتب واخذبرخی از مجوزها ازشورای اسلامی شهر یزد یاشهرداری مرکز توسط جامعه مداحان درزمینه امکانات موجوددرسطح منطقه وآنچه دراختیارات این مدیریت می باشد قول مساعدت وهمکاری داد.

ضمنا مقررگردید توسط معاونت اداری منطقه هماهنگی لازم جهت برگزاری جلسه ای باحضور اعضای شورای اسلامی شهر وکانون مداحان یزدبعمل آید.