تکریم ارباب رجوع در کلیه مناطق شهرداری یزد

تکریم ارباب رجوع در کلیه مناطق شهرداری یزدبسمه تعالی

تکریم ارباب رجوع در کلیه مناطق شهرداری یزد

به گفته روابط عمومی شهرداری منطقه یک یزد : با توجه به جلسه شورای هماهنگی امور مناطق که با حضور شهردار محترم یزد انجام گردید مقرر شد از تاریخ 16/11/91 لغایت 28/12/91 به غیر از روزهای تعطیل و پنج شنبه ها ، پرسنل اداری شهرداری در واحدهای مختلف طبق زمانبندی از ساعت 15 الی 17 جوابگوی شهروندان محترم باشند .

مهندس کشفی در جلسه ای که به همین منظور جهت هماهنگی در منطقه یک تشکیل گردید هدف از این کار را تکریم ارباب رجوع در خصوص پرداخت عوارضات آنها و اقدام موثر در خصوص تسهیل در صدور پروانه ساختمان دانست و بر هماهنگی لازم در خصوص همکاران در ساعات مقرر تاکید نمود .