توقيف ماشين آلات عمراني در گود برداريهاي غير مجاز

توقيف ماشين آلات عمراني در گود برداريهاي غير مجاز

به گزارش روابط عمومي منطقه يك، به نقل از ميثم طالبي مسئول اجرائيات در هفته جاري ، دو دستگاه ماشين آلات عمراني ( بيل مكانيكي ) در هنگام گود برداري غير مجاز در سطح منطقه يك با حكم قضايي توسط مامورين اجرائيات منطقه توقيف و جهت سير مراحل قضائي به پاركينگ انتقال داده شد .

خاطر نشان مي شود ضروري است شهروندان جهت هرگونه عمليات ساختماني ضمن مراجعه به شهرداري منطقه نسبت به اخذ مجوزهاي لازم اقدام نمايند .