توجه ويژه شهرداري منطقه يك به ساماندهي پياده روها

توجه ويژه شهرداري منطقه يك به ساماندهي پياده روها

مهندس ميرباقري رئيس اداره عمران و شهرسازي منطقه يك در بازديدي كه به همين منظور به اتفاق مدير منطقه و كارشناسان حوزه عمراني شهرداري يزد انجام شد، ضمن ارائه گزارش عملكرد حوزه عمران در خصوص ساماندهي پياده روها و جوي و باغچه هاي اطراف آن از رضايت مندي كسبه و اهالي محلات كوي جهانفر، بلوار نواب صفوي، خيابان ايمان، خيابان انقلاب و خيابان امام حسين(ع) خبر داد و عنوان نمود در صورت تخصيص اعتبار و يا ابلاغ متمم بودجه ساير قسمت هاي نواحي مذكور نيز سامادهي مي گردند.

مهندس كشفي ضمن تشكر از اقدامات انجام شده خواستار بررسي دقيق وضعيت پياده رو هاي معابر اصلي و بلوارهاي منطقه يك شد تا در سال آينده نسبت به جذب اعتبار هزينه كرد بابت اتمام پياده روسازي در سطج منطقه يك اقدام گردد. شايان ذكر است براي اتمام پروژه هاي فوق علاوه بر مبلغ 12.000.000.000 ريال تاكنون هزينه گرديده مبلغي بالغ بر 7.000.000.000 ريال اعتبار مورد نياز خواهد بود. ازجمله عملكرد شاخص اين پياده روسازي در سطح منطقه استفاده از بهترين نوع موزائيك و سنگ و ايجاد خط عبور روشن دلان و رمپ ورودي و خروجي معلولين به پياده رو مي باشد.