تملك و آزادسازي و تخريب سه پلاك در محله كسنويه

تملك و آزادسازي و تخريب سه پلاك در محله كسنويه

به گزارش روابط عمومي منطقه يك  و به نقل از حميد آدميزاده مسئول واحد املاك و آزادسازي منطقه ، پلاكات واقعدر محله كسنويه كه دو پلاك آن جهت تعريض خيابان 24 متري قندهاري و يك پلاك جهت پاركينگ درون محله اي تملك  شده بود تخريب و آزادسازي آنها به اتمام رسيد .

 در بازديدي كه به همين منظور توسط مدير منطقه صورت گرفت ، مهندس سلماني از تلاشهاي همكاران خود در واحدهاي املاك و عمران منطقه و ديگر واحدها در تسريع فرآيند آزادسازي تقدير و تشكر نمود .