تقدير و تشكر جمعي از هيئتهاي مذهبي در برگزاري همايش پياده روي از شهرداري منطقه يك

تقدير و تشكر جمعي از هيئتهاي مذهبي در برگزاري همايش پياده روي از شهرداري منطقه يك

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه يك و به نقل از رضا نژاد مسئول خدمات شهري منطقه ، به دليل همكاري صميمانه شهرداري منطقه يك در برگزاري همايش پياده روي خانوادگي ، از سوي هيئت هاي عزاداري حسيني كسنويه ، هيئت اهل البيت كسنويه ، هيئت نور كسنويه و جمعي از اهالي محله سجاديه خيابان انقلاب طي نامه اي از واحد خدمات شهري منطقه يك تقدير بعمل آمد .