تقدير شوراي اسلامي شهر يزد از مدير منطقه يك


به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه يك، مهندس كشفي از طرف شوراي اسلامي شهر مورد تقدير قرار گرفت.

در اين گزارش آمده است در جلسه اي كه به همين منظور در صحن شوراي اسلامي شهر يزد به مناسبت بزرگداشت هفته دولت برگزار گرديد، از مدير منطقه يك و مديران عامل سازمان پاركها و فضاي سبز و نيز سازمان پسماند تقدير بعمل آمد.

در قسمتي از اين تقديرنامه آمده است:

به پاس زحمات و خدمات ارزشمند شما در سنگر خدمت به مردم و به مصداق حديث شريف(من لم يشكر المخلوق ، لم يشكر الخالق) به اهداء اين لوح از جنابعالي تقدير و تشكر مي گردد.

خاطر نشان مي سازد مهندس سيد ابوالفضل كشفي از فروردين سال 89 تاكنون، مديريت منطقه يك شهرداري يزد را   عهده دار بوده است.