تشکیل اولین جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر منطقه یک

تشکیل اولین جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر منطقه یک

اولین جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر منطقه یک شهرداری در دفتر کار مدیر منطقه تشکیل شد. در این جلسه که اعضای اصلی ستاد  حضور داشتند درخصوص برنامه های سال جاری ستاد بحث و تبادل نظر گردید. مهندس کشفی مدیر منطقه یک شهرداری یزد ضمن تشکر از اعضای ستاد و نیز همکاران شهرداری منطقه یک در سال 93، بر رعایت اخلاق اسلامی در محیط کار و تکریم ارباب رجوع و نیز اشاعه امر به معروف و نهی از منکر اشاره نمود و تأکید کرد با توجه به تدبیر مقام معظم رهبری که سال جدید را سال همدلی و همزبانی دولت و ملت نامیده اند خاطر نشان ساخت موضوع مطرح شده باید فراگیر گردد و تمام سعی و تلاش مجموعه شهرداری منطقه در جهت تحقق این شعار بکار گرفته شود.