تشكيل جلسه شوراي اداري منطقه همزمان با سالروز ولادت حضرت رسول (ص)

تشكيل جلسه شوراي اداري منطقه همزمان با سالروز ولادت حضرت رسول (ص)

همزمان با هفته وحدت و سالروز ولادت پيامبر اكرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) ، جلسه شوراي اداري منطقه يك تشكيل و با حضور مسئولين واحدها نسبت به عملكرد شهرداري در سه ماهه گذشته بحث و تبادل نظر گرديد .

  مهندس كشفي مدير منطقه يك ضمن گراميداشت هفته وحدت و نيز ياد و خاطره غرور انگيز روز نهم دي ماه و تجديد پيمان با مقام ولايت افزود آنچه ايران اسلامي را از طوفان حوادث و مكر شيطان بزرگ محافظت نمود بصيرت ملت ايران و تبعيت از ولايت فقيه بود . وي ضمن تشكر از ارائه گزارش همكاران در اجراي پروژة هاي شهرداري و نيز تكريم ارباب رجوع خواستار تلاش مضاعف در ماههاي پاياني سال گرديد .

   خاطر نشان مي سازد دراين جلسه از زحمات مهندس ميرباقري رئيس اداره عمران و فني منطقه تقدير بعمل آمد و از حضور مهندس حاجي رضائي بعنوان رئيس جديد اداره عمران منطقه استقبال گرديد .

در پايان جلسه از تعدادي از همكاران سخت كوش منطقه با اهداء لوح تقدير قدرداني گرديد .