تخريب و آزادسازي واحد تجاري درمحله سر دوراه يزد

تخريب و آزادسازي واحد تجاري درمحله سر دوراه يزد

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه يك و به نقل از حميد آدمي زاده مسئول واحد آزادسازي و املاك شهرداري منطقه جهت تعريض معبر كوچه سردوراه با هزينه كرد بالغ بر هفتاد ميليون  تومان ، يك واحد تجاري تملك و تخريب گرديد .

  همزمان با حضور مهندس عظيمي زاده شهردار يزد در محله مذكور كه به اتفاق مهندس كشفي مدير منطقه يك و تني چند از اعضاي شوراي اسلامي شهر بعمل آمد از اقدامات انجام شده شهرداري منطقه در خصوص روكش آسفالت ، تملك پلاكات جديد جهت احداث پاركينگ درون محله اي ، حصاركشي زمينهاي افتاده و نيز عمليات تخريب واحد تجاري تملك شده توسط شهرداري بازديد بعمل آمد .

شهردار يزد ضمن تشكر از فعاليتهاي انجام شده در محله قديمي سردوراه عنوان نمود حركت فعاليتهاي عمراني مناطق شهرداري بايد به گونه اي برنامه ريزي شود تا در عمق محلات قديمي نيز ساكنان محل از فعاليتهاي عمراني شهرداري در جهت ايجاد فضاهاي سبز ، پاركينگ هاي درون محله اي و بازگشايي معابر بهره مند گردند .