تخريب ساختمان خريداري شده توسط شهرداري منطقه يك

تخريب ساختمان خريداري شده توسط شهرداري منطقه يك

به نقل از روابط عمومي شهرداري منطقه يك، پس از تملك ساختمان مسكوني در كوچه مسجد قندهاري با حضور مدير منطقه، رئيس اداره فني و عمراني و مسئول املاك شهرداري بازديد و بالاخره در روز پنج شنبه مورخه 94/02/03 تخريب گرديد.

مهندس ساجدي فر كه در اين بازديد، مدير منطقه را همراهي مي كرد از تخصيص اعتباري بالغ بر 5.000.000.000 ريال جهت تكميل آزادسازي و تعريض كوچه قندهاري خبر داد.

شايان ذكر است بابت تملك ملك مذكور بالغ بر يك ميليارد ريال هزينه شده است.