تجليل از بانوان شاغل در منطقه يك انجام شد...

همزمان با ايام تولد حضرت فاطمه زهراء و روز زن

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه يك، همزمان با فرا رسيدن سالروز ميلاد حضرت فاطمه زهراء و روز زن، از بانوان شاغل در منطقه يك شهرداري تجليل بعمل آمد.در اين مراسم، مهندس كشفي مدير منطقه ضمن گراميداشت ايام شادي بخش تولد مادر سادات و نيز همزماني آن با تولد بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، خواستار توجه ويژه بانوان همكار به شعائر اسلامي و عمل به سيره آل علوي گرديد. شايان ذكر است در اين مراسم با اهداء لوح تقدير از زحمات پرسنل مذكور در سال 1392 تقدير بعمل آمد.