به روزرسانی بازدیدهای مأمورین فنی جهت صدور پروانه ساختمان ...

خبر فوری :

به گفته مهندس ساعتچی معاون فنی و شهرسازی منطقه یک از این پس و با هماهنگی بعمل آمده با همکاران واحد فنی بازدیدهای املاک شهروندانی که درخواست مجوز صدور پروانه ساختمانی دارند در کمترین زمان ممکن انجام خواهد شد .

وی ضمن تشکر از زحمات بی وقفه تمامی همکاران واحد فنی در روزهای پایانی سال این تصمیم را گام مثبتی در جهت تسریع در امور صدور پروانه ساختمان دانست و از برنامه ریزی مدیر منطقه و حمایت های ایشان از پرسنل واحد فنی و پیگیری های انجام شده درخصوص تعیین جایگاه ویژه دفاتر کارگزاری در سطح منطقه قدردانی نمود .

شایان ذکر است پیش از این نوبت مراجعات جهت اخذ مجوز بین 5 تا 7 روز بوده است .