برگزاری زیارت عاشورا به مناسبت هفته بسیج و هفته وحدت در منطقه یک به روایت تصویر

برگزاری زیارت عاشورا به مناسبت هفته بسیج و هفته وحدت در منطقه یک به روایت تصویر