برگزاری دوره آموزشی تفکیک پسماند از مبداء توسط خدمات شهری منطقه یک

برگزاری دوره آموزشی تفکیک پسماند از مبداء توسط خدمات شهری منطقه یک

به گزارش روابط عمومی  منطقه یک ،  دوره آموزش تفکیک پسماند از مبداء و معرفی برنامه ها در حوزه خدمات شهری در مدرسه کرامت با همکاری سازمان فرهنگی ،  اجتماعی و ورزشی شهرداری یزد برگزار شد .

میثم طالبی معاون خدمات شهری منطقه از همکاری و توجه سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد و تلاش و پیگیری آموزشگران واحد خدمات شهری منطقه تشکر و قدردانی نموده و ادامه این روند در حوزه خدمات شهری را اثر بخش و مفید دانست .