برگزاری جلسه هماهنگی با پیمانکاران،ناظران،رابطان و بازرسان شرکت های خدماتی طرف قرارداد باشهرداری منطقه 1...

با عنایت به واگذاری امور مرتبط با مدیریت خدمات شهری به مناطق

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه یک جلسه هماهنگی پیمانکاران و ناظران خدمات شهری با حضور مدیر منطقه و مسئول واحد خدمات شهری منطقه و کارشناسان مربوطه در سالن جلسات شهرداری منطقه تشکیل گردید. مهندس کشفی مدیر منطقه یک ضمن خیر مقدم به حاضرین از تلاشها و زحمات شبانه روزی همه کسانی که بار سنگین خدمات شهری منطقه را به دوش کشیده اند اظهار داشت خدمت به مردمان شریف و سخت کوش شهر یزد مخصوصاً نواحی کمنر توسعه یافته افتخاری است که امروز نصیب ما گردیدهو بایستی به هر نحو معین این خدمات رسانی را روز به روز توسعه و بهبود بخشیم.در ادامه مسئول واحد خدمات شهری به ذکر مشکلات ایجاد شده در چند روز اخیر پرداخت و از توزیع تقویم در جمع آوری زباله در کلیه نواحی منطقه خبر داد. شایان ذکر است در جهت تقویت منطقه محوری، مسئولیت نظارت کامل پیمانکاران واحدهای مختلف خدمات شهری به مدیران مناطق واگذار گردیده است.