بررسی مشکلات بایگانی منطقه یک با حضور مدیر عامل سازمان فاوا

بررسی مشکلات بایگانی منطقه یک با حضور مدیر عامل سازمان فاوا

به نقل از حمید میرقلی مسئول روابط عمومی و امور اداری شهرداری منقه یک ازتشکیل جلسه فوری درخصوص  حل و فصل مشکلات پرونده  های الکترونیکی  بایگانی منطقه یک با حضور مدیر منطقه و مهندس تاج آبی مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری خبرداد . وی افزود باتوجه به اتمام قریب الوقوع زمان تحویل پرونده های تکمیلی بایگانی منطقه یک از طرف پیمانکار درجهت جلوگیری از بروز مشکل وصیانت ازسوابق املاک مختلف منطقه یک مخصوصا بافتهای فرسوده  و تاریخی این جلسه تشکیل و مقرر شد با هماهنگی دستگاه نظارت و نیز کارشناسان سازمان فاوا و ناظرین منطقه یک ، پیمانکار مربوطه در مدت زمان باقیمانده از این طرح اجرایی با رفع  نواقص موجود ، این پرونده درزمان تعیین شده به اتمام رساند . شایان ذکر است در به روز رسانی اطلاعات جهت سیستم الکترونیکی فنی و شهرسازی منطقه یک در این مرحله، 19 هزار پرونده بازخوانی و پس از اسکن مدارک تحویل داده خواهد شد .