برخورد جدی با ساخت و سازهای غیرمجاز در سطح منطقه

برخورد جدی با ساخت و سازهای غیرمجاز در سطح منطقه

به گزارش روابط عمومی  و به نقل از میثم طالبی معاون خدمات شهری منطقه ، برخورد جدی با ساخت و سازهای غیرمجاز علی الخصوص حصارکشی ( زمین خواری ) در اولویت کاری منطقه قرار گرفت .

وی  ضمن تشکر از همکاران مستقر در واحد اجرائیات  و اجرای احکام منطقه ، از شهروندان درخواست نمود تا از خرید زمین های فاقد سند مالکیت که به صورت خلاف ضوابط تفکیک شده اند جداً پرهیز و قبل از هرگونه خرید به شهرداری مناطق و اداره ثبت اسناد جهت استعلام مراجعه نمایند .