بازدید معاونت فنی و عمرانی شهرداری یزد از پروژه های عمرانی منطقه یک


 

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک در این بازدید که مهندس زرگرباشی و کارشناسان حوزه عمرانی، مدیر منطقه و مسئول عمران ایشان حضورداشتند از روند پیاده رو سازی بلوارشهید صدوقی و همچنین اولویت های معابری که در سال جدید نیاز به روکش آسفالت دارند، بازدید به عمل آمد.

وی ضمن تشکراز مدیر و کادرعمرانی منطقه خاطرنشان ساخت در سال جدید مهمترین موضوعی که در حوزه عمرانی مطرح خواهد بود زیرسازی و آسفالت معابر براساس اولویت اعلام شده توسط منطقه است.

شایان ذکر است در این بازدید مهندس میرباقری خلاصه ای از عملکرد عمران منطقه در سال گذشته را ارائه نمود و از شروع فعالیت های عمرانی جدید از ماه آینده خبر داد.